فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی- درباره نشریه
مشخصات فصلنامه و همکاران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/8 | 

رتبه علمی:
دوره انتشار: فصلنامه

شاپای چاپی: ۵۷۲۴-۲۴۷۶

شاپای الکترونیکی:
شروع انتشار: ۱۳۹۲
صاحب امتیاز: دانشگاه رجاء
مدیر مسئول: دکتر جهانگیر بیابانی
سردبیر: دکتر جهانگیر بیابانی
مدیر داخلی: دکتر رضا محسنی
کارشناس فصلنامه: مونا طیبا
پست الکترونیکی: mthec.rajagmail.com
شماره تماس:۰۲۸۳۳۶۸۵۴۰۳
 پایگاه های نمایه کننده نشریه: بانک اطلاعات نشریات کشور، پایگاه مجلات تخصصی نور ،
سیویلیکا
این فصلنامه براساس صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  در خصوص انتشار فصلنامه پژوهشی «نظریه های نوین اقتصادی» منتشر می گردید و براساس نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری،شماره ۳/۳/۲۳۴۶۱۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۶ به عنوان«نظریه های اقتصاد مالی» تغییر نام یافته و جهت اخذ اعتبار درجه علمی و ارزیابی به کمیسیون نشریات منتشر می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی:
http://tfe.raja.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب